Author's posts

Sport en beweging voor vrouwen (55+) in Utrecht

Vanaf begin januari 2018 organiseert GoldenSports wekelijks trainingen voor vrouwen 55+ in Kanaleneiland, Overvecht en Lombok. Bewegen is erg belangrijk voor de gezondheid. We weten dat sommige oudere vrouwen vanwege hun cultuur, geloof of andere redenen alleen willen meedoen aan bewegingsactiviteiten als dit alleen met vrouwen is in en in een besloten ruimte plaats vindt. …

Continue reading

Vervolg Stadsgesprek Merwedekanaalzone

Eerder bezocht de wijkraad al op 21 maart een stadsgesprek over de toekomst Merwedekanaalzone en deed hiervan verslag. Op 19 april was er alweer een nieuwe bijeenkomst in De Stadstuin, een locatie liggend in het betreffende gebied dat de komende jaren ingrijpend zal gaan veranderen. Tussen de tippelaars op de Europalaan door begaven ambtenaars, politici, …

Continue reading

Wijkkrant Kanaleneiland/Transwijk van start

8 maart werd een nieuwe wijkkrant voor Kanaleneiland/Transwijk gelanceerd! Velen betreurden het verdwijnen van de vroegere loper met wijkactiviteiten. Dank zij de inzet van een groep wijkbewoners en -organisaties is er nu toch weer een wijkkrant voor deze wijken. Naast een overzicht van activiteiten in de wijk bevat de krant ook nieuws uit de wijk, …

Continue reading

Zijn bewoners nu aan zet?

22 februari heeft het college van B en W, op uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad, de nota “Al doende vernieuwen” vastgesteld. Hierin worden allerlei geheel nieuwe wegen voorgesteld om samen met bewoners de ontwikkeling in de wijken aan te pakken. In elke wijk wordt een proef genomen met een project, en in zuidwest is gekozen …

Continue reading

Gezonde wijk hangt van vele factoren af

Zuidwest is een wijk, die er -alle factoren bijeen genomen- uitspringt als wijk met veel slechte gezondheid. Nu is gezondheid niet alleen een zaak van doktersbezoek en medicijnen, maar breder is de vraag hoe de omgeving van de wijk bijdraagt aan de gezondheid of beter: het welbevinden. Daarom heeft de gemeente aan het RIVM opdracht …

Continue reading

Werkzaamheden Busbaan Transwijk van start

Op 22 dec. was de Wijkraad vertegenwoordigd in winkelcentrum Kanaleneiland, waar van 19.00 uur tot 22.00 uur informatiestands konden worden bezocht over de start van de werkzaamheden aan de Busbaan Transwijk. Begin januari wordt begonnen met de kap of het verplaatsen/opslaan van bomen. Voor de uitleg en het stellen van vragen waren mensen van de …

Continue reading

Wijkraad aanwezig bij inloopavond Van Zijstweg

Om de bewoners van met name Veilinghaven maar ook omliggende buurten te informeren en te horen over de toekomst van de Van Zijstweg had de gemeente op 7 december op het stadskantoor een inloopavond georganiseerd. Gedurende drie uur (17:00-20:00) konden ge├»nteresseerden op elk moment binnenlopen en een rondgang maken langs uitgestalde borden met afbeeldingen van …

Continue reading

Wijkwethouder bezoekt Wijkraadvergadering

Op 23 november vond weer het halfjaarlijks overleg plaats tussen de wijkraad en wijkwethouder Paulus Jansen, in een van de openbare vergaderingen van de wijkraad. Punten, waar langer bij werd stilgestaan, waren de toekomst van het Kruisvaartkwartier en van speeltuin Anansi in Kanaleneiland-noord. De wethouder schetste de ingewikkelde loop van de planvorming over het Kruisvaartkwartier, …

Continue reading

Wijkraad vraagt aandacht voor vuil rond containers

De Wijkraad heeft in een advies aan het College van B & W aandacht gevraagd voor de nog steeds gebruikelijke opstapeling van afval rond de vuilcontainers. De gewenningsperiode is nu wel voorbij, stelt de wijkraad. Bewoners ergeren zich aan het vuil, dat niet alleen een slecht gezicht geeft, maar ook ongedierte aantrekt en soms stinkt. …

Continue reading

Jaarverslag Doenja 2015 leerzaam

Utrecht, 10 juli 2016 – Het jaarverslag 2015 van Doenja levert tal van aanvullende informatie op bij de Utrechtse monitoren en de wijkraadpleging 2015. Doenja komt met herkenbare aanbevelingen voor drie groepen; jeugd, ouders en senioren. Zo wordt aandacht besteed aan sociale onveiligheid op straat door de afwezigheid van ouderbetrokkenheid op Kanaleneiland en in de …

Continue reading