18 mei bijeenkomst oplossen blokverwarming Overvecht en Kanaleneiland Vechthuis

A5 flyer bijeenkomst stadsverwarming 18 mei

Het Bewonersplatform Overvecht organiseert in samenwerking met Energie-U, de gemeente Utrecht en de Wijkraadzuidwest een bijeenkomst op woensdag 18 mei om 19.30 uur in het Vechthuis over blokverwarming. Het doel is om heldere oplossingen te vinden voor de te hoge energiekosten. De wijkraadzuidwest was eerder betrokken bij de bijeenkomst ‘Slim Wonen’ op 13 april jongstleden. Besloten is toen om samen met het bewonersplatform Overvecht op te trekken.

Onderzoek over de Blokverwarming in 20 Utrechtse flat- en appartement complexen dat eind maart bekend geworden is, geeft meer duidelijkheid over de hoge stookkosten en naheffingen. De resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek zijn ook bruikbaar voor vergelijkbare flatcomplexen met blokverwarming die niet in het onderzoek zaten. Daarvan zijn er veel in Overvecht en in Kanaleneiland. Onderzoek is één, oplossingen bedenken is twee.

Het onderzoek

In de bijlagen staan de eigen samenvatting en duiding van de uitkomsten van het onderzoek. Plus het volledige onderzoeksrapport en de commissiebrief van het onderzoek dat de gemeenteraadsleden hebben ontvangen.

Oplossingen

Op in de bijeenkomst van 18 mei wordt verkend hoe de aanbevelingen voor verbetering uit het onderzoek kunnen worden toegepast in vergelijkbare complexen met blokverwarming. Wat kan er verbeteren op korte en op langere termijn? Wat vraagt dat van gebouw-eigenaren en van bewoners? Dat wordt besproken met de bewoners van deze complexen.

Gebouw-eigenaren sleutel oplossing

De woningcorporaties Mitros, Portaal en Bo-Ex hebben al medewerking toegezegd.Er zijn nog te weinig particuliere verhuurders en Verenigingen van Eigenaren betrokken.

Meer informatie over de bijeenkomst

Zelfs al komt u uit zuidwest dan kunt u zich opgeven. U stuurt een e-mail aan blokverwarmingovervecht@gmail.com en in de cc info@wijkraadzuidwest.nl

Bijlagen

20160427 Tekst uitnodiging bijeenkomst Blokverwarming Overvecht 18 mei Concept Ad_aangevuld_Sander, aanvulling JOhn

20160518 Uitnodiging bijeenkomst Blokverwarming Overvecht 18 mei

20160330_Commissiebrief_stadsbreed_onderzoek_blokverwarming

20160330_RHDHV_Onderzoek_warmteverbruik_appartementengebouwen_Utrecht 20160404 Onderzoek Blokverwarming, hoodpunten en vragen 01

 

Geef een reactie

Your email address will not be published.