dec 12

Sport en beweging voor vrouwen (55+) in Utrecht

Vanaf begin januari 2018 organiseert GoldenSports wekelijks trainingen voor vrouwen 55+ in Kanaleneiland, Overvecht en Lombok. Bewegen is erg belangrijk voor de gezondheid. We weten dat sommige oudere vrouwen vanwege hun cultuur, geloof of andere redenen alleen willen meedoen aan bewegingsactiviteiten als dit alleen met vrouwen is in en in een besloten ruimte plaats vindt. …

Continue reading

mei 16

Vervolg Stadsgesprek Merwedekanaalzone

Eerder bezocht de wijkraad al op 21 maart een stadsgesprek over de toekomst Merwedekanaalzone en deed hiervan verslag. Op 19 april was er alweer een nieuwe bijeenkomst in De Stadstuin, een locatie liggend in het betreffende gebied dat de komende jaren ingrijpend zal gaan veranderen. Tussen de tippelaars op de Europalaan door begaven ambtenaars, politici, …

Continue reading

apr 12

De toekomst van het sociaal makelaarschap

Belangrijk in het wijkgericht werken van de gemeente is op dit moment de rol van de sociale makelaarsorganisaties. De sociale makelaar, die vroeger ‘opbouwwerker’ werd genoemd, is een spin-in-het-web in de wijk die mensen en organisaties verbindt. Wat precies de meerwaarde van de sociale makelaar is, dat stond op het stadsgesprek van 5 april in …

Continue reading

apr 05

Wie gaat onze speeltuinen beheren?

In zuidwest zijn vier veelbezochte speeltuinen: in Rivierenwijk De Boog en De Zandloper, in Transwijk Eilandsteede, in Kanaleneiland Anansi. Tot nu toe zorgt DOENJA Dienstverlening voor het beheer. Maar op veel plekken in de stad willen bewoners zelf wel de speeltuin beheren. Dit is ook het beleid van de gemeente en daarom presenteerde deze op …

Continue reading

apr 05

Bewoners praten mee over Merwedekanaalzone

Langs het Merwedekanaal, aan de zijde van Kanaleneiland, staan de komende jaren belangrijke dingen te gebeuren. Het is een locatie waar Utrecht nog ruimte heeft om woningen te bouwen. De gemeente organiseerde op 21 maart al voor de tweede maal een stadsgesprek over de invulling van het gebied. De belangstelling was groot, de aanmelding moest …

Continue reading

mrt 08

Wijkkrant Kanaleneiland/Transwijk van start

8 maart werd een nieuwe wijkkrant voor Kanaleneiland/Transwijk gelanceerd! Velen betreurden het verdwijnen van de vroegere loper met wijkactiviteiten. Dank zij de inzet van een groep wijkbewoners en -organisaties is er nu toch weer een wijkkrant voor deze wijken. Naast een overzicht van activiteiten in de wijk bevat de krant ook nieuws uit de wijk, …

Continue reading

feb 24

Zijn bewoners nu aan zet?

22 februari heeft het college van B en W, op uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad, de nota “Al doende vernieuwen” vastgesteld. Hierin worden allerlei geheel nieuwe wegen voorgesteld om samen met bewoners de ontwikkeling in de wijken aan te pakken. In elke wijk wordt een proef genomen met een project, en in zuidwest is gekozen …

Continue reading

feb 03

Gezonde wijk hangt van vele factoren af

Zuidwest is een wijk, die er -alle factoren bijeen genomen- uitspringt als wijk met veel slechte gezondheid. Nu is gezondheid niet alleen een zaak van doktersbezoek en medicijnen, maar breder is de vraag hoe de omgeving van de wijk bijdraagt aan de gezondheid of beter: het welbevinden. Daarom heeft de gemeente aan het RIVM opdracht …

Continue reading

jan 03

Werkzaamheden Busbaan Transwijk van start

Op 22 dec. was de Wijkraad vertegenwoordigd in winkelcentrum Kanaleneiland, waar van 19.00 uur tot 22.00 uur informatiestands konden worden bezocht over de start van de werkzaamheden aan de Busbaan Transwijk. Begin januari wordt begonnen met de kap of het verplaatsen/opslaan van bomen. Voor de uitleg en het stellen van vragen waren mensen van de …

Continue reading

dec 15

Wijkraad aanwezig bij inloopavond Van Zijstweg

Om de bewoners van met name Veilinghaven maar ook omliggende buurten te informeren en te horen over de toekomst van de Van Zijstweg had de gemeente op 7 december op het stadskantoor een inloopavond georganiseerd. Gedurende drie uur (17:00-20:00) konden geïnteresseerden op elk moment binnenlopen en een rondgang maken langs uitgestalde borden met afbeeldingen van …

Continue reading