Werkzaamheden Busbaan Transwijk van start

Op 22 dec. was de Wijkraad vertegenwoordigd in winkelcentrum Kanaleneiland, waar van 19.00 uur tot 22.00 uur informatiestands konden worden bezocht over de start van de werkzaamheden aan de Busbaan Transwijk. Begin januari wordt begonnen met de kap of het verplaatsen/opslaan van bomen. Voor de uitleg en het stellen van vragen waren mensen van de …

Continue reading

Wijkraad aanwezig bij inloopavond Van Zijstweg

Om de bewoners van met name Veilinghaven maar ook omliggende buurten te informeren en te horen over de toekomst van de Van Zijstweg had de gemeente op 7 december op het stadskantoor een inloopavond georganiseerd. Gedurende drie uur (17:00-20:00) konden ge├»nteresseerden op elk moment binnenlopen en een rondgang maken langs uitgestalde borden met afbeeldingen van …

Continue reading

Wijkwethouder bezoekt Wijkraadvergadering

Op 23 november vond weer het halfjaarlijks overleg plaats tussen de wijkraad en wijkwethouder Paulus Jansen, in een van de openbare vergaderingen van de wijkraad. Punten, waar langer bij werd stilgestaan, waren de toekomst van het Kruisvaartkwartier en van speeltuin Anansi in Kanaleneiland-noord. De wethouder schetste de ingewikkelde loop van de planvorming over het Kruisvaartkwartier, …

Continue reading

Wijkraad vraagt aandacht voor vuil rond containers

De Wijkraad heeft in een advies aan het College van B & W aandacht gevraagd voor de nog steeds gebruikelijke opstapeling van afval rond de vuilcontainers. De gewenningsperiode is nu wel voorbij, stelt de wijkraad. Bewoners ergeren zich aan het vuil, dat niet alleen een slecht gezicht geeft, maar ook ongedierte aantrekt en soms stinkt. …

Continue reading

Jaarverslag Doenja 2015 leerzaam

Utrecht, 10 juli 2016 – Het jaarverslag 2015 van Doenja levert tal van aanvullende informatie op bij de Utrechtse monitoren en de wijkraadpleging 2015. Doenja komt met herkenbare aanbevelingen voor drie groepen; jeugd, ouders en senioren. Zo wordt aandacht besteed aan sociale onveiligheid op straat door de afwezigheid van ouderbetrokkenheid op Kanaleneiland en in de …

Continue reading

Volksgezondheidsmonitor 2016 uit!

Utrecht, 10 juli 2016 – De Volksgezondheidsmonitor van de gemeente Utrecht is uit. Een belangrijk onderwerp is de invloed van laaggeletterdheid op de volksgezondheid. In Zuidwest is dat probleem flink aanwezig. Dit vraagstuk kwam ook overduidelijk naar voren in de Wijkraadpleging 2015. Werk aan de winkel. Voor informatie volksgezondheidsmonitor.nl gezondheidsvaardigheden Wijkenvergelijker Jeugd Jeugdmonitor Utrecht   …

Continue reading

WijkWijzer 2016 uit!

Utrecht, 10 juli 2016 – De afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht heeft weer netjes tal nuttige informatie op een (vergelijkend) rijtje gezet. De conclusie uit de WijkWijzer 2016 is dat er nog werk aan de winkel is voor Zuidwest.┬á Mede in combinatie met de wijkraadpleging 2015 kan gericht actie worden ondernomen. De WijkWijzer is …

Continue reading

Nieuwe werkwijze leidt tot lagere kosten voor uit bedrijf nemen Eneco stadswarmte

Utrecht, 10 juli 2016 – Onderstaand persbericht kwam recentelijk binnen. Goed nieuws voor klanten die van de stadsverwarming afgekoppeld willen worden. ROTTERDAM, 6 JULI 2016 – De kosten voor het uit bedrijf nemen van stadswarmte voor particulieren gaan per 1 augustus 2016 omlaag. Eneco heeft daartoe haar beleid aangepast, mede op aandringen van Utrechter Bart …

Continue reading

Geschokt en verdrietig door overlijden Ben Verkroost

In memoriam Ben Verkroost Het is met ontzetting dat de Wijkraad Zuidwest kennis heeft genomen van het plotselinge overlijden van Ben Verkroost op 19 mei 2016, wijkadviseur Kanaleneiland/Transwijk op het wijkbureau Zuidwest. Voor de wijkraad is de realiteit hard dat deze levensgenieter met zijn enthousiasme en wijze levenslessen niet meer in ons midden is. Het …

Continue reading

18 mei bijeenkomst oplossen blokverwarming Overvecht en Kanaleneiland Vechthuis

Het Bewonersplatform Overvecht organiseert in samenwerking met Energie-U, de gemeente Utrecht en de Wijkraadzuidwest een bijeenkomst op woensdag 18 mei om 19.30 uur in het Vechthuis over blokverwarming. Het doel is om heldere oplossingen te vinden voor de te hoge energiekosten. De wijkraadzuidwest was eerder betrokken bij de bijeenkomst ‘Slim Wonen’ op 13 april jongstleden. …

Continue reading