apr 12

De toekomst van het sociaal makelaarschap

Belangrijk in het wijkgericht werken van de gemeente is op dit moment de rol van de sociale makelaarsorganisaties. De sociale makelaar, die vroeger ‘opbouwwerker’ werd genoemd, is een spin-in-het-web in de wijk die mensen en organisaties verbindt.

Wat precies de meerwaarde van de sociale makelaar is, dat stond op het stadsgesprek van 5 april in het stadskantoor ter discussie. Onder toeziend oog van budgethouder wethouder Kees Diepeveen deden sociaal makelaars en andere geïnteresseerden met elkaar een poging om te komen tot het formuleren van de uitgangspunten en de essentie van het werk. Ook wijkraadslid Pieter Koning was aanwezig. Het is nodig de omschrijving van het werk aan te scherpen met het oog op actuele ontwikkelingen en opgedane ervaring en vanwege het verlopen van de subsidieperiode. Deze zou oorspronkelijk 1 januari 2018 al eindigen, maar het leek de wethouder beter een jaar extra de tijd te nemen om na te denken over hoe het sociaal makelaarschap van de toekomst het beste ingericht kan worden. Op 1 januari 2019 begint ook de nieuwe subsidieperiode van de buurtteams.

Kees Diepeveen sprak zijn verwachting uit dat de discussie ook hoofdlijnen zou raken, zoals het vak ‘sociaal makelen’ an sich en de term die gebruikt werd. Hierop reageerde iemand uit de zaal dat mensen net een beetje begonnen te wennen aan de term ‘sociaal makelaar’. De term kwam daarna niet meer echt ter discussie, maar wel gingen de presentaties die volgden in op de aspecten van het vak en waar de prioriteiten moesten liggen. Tijdens de centrale presentatie konden mensen met stemkaarten stemmen over zaken als “Moeten sociaal makelaars vooral zwakkeren helpen of sterke buurtbewoners helpen met initiatieven”. Dit leverde vaak een verdeeld beeld op, maar vaak was na een uitwisseling van argumenten het eindoordeel dat sociaal makelaars “en-en” moesten doen. Na de centrale presentatie gingen de aanwezigen uiteen in gesprekstafels om dieper op verschillende onderwerpen in te gaan.

Eén van de onderwerpen die wellicht het meest ter discussie stond, was de rol van de sociaal makelaar ten opzichte van de sociaal makelaarsorganisaties. Dat een bevlogen sociaal makelaar goud waard is, daar waren de meeste aanwezigen het over eens. Maar heeft een goede sociaal makelaar een sociaal makelaarsorganisatie nodig? Het meest gegeven antwoord was dat een sociaal makelaar vooral moet inspelen op de behoefte vanuit de buurt zelf. Buurten kunnen heel divers zijn, dus de aanpak kan per buurt verschillend zijn. Een sociaal makelaar kijkt op buurtniveau wat er ontbreekt en wat er wel is en kijkt of hij iets nieuws moet opzetten of dat hij een functie kan toevoegen aan een bestaand initiatief, zoals een buurthuis of een verzorgingstehuis. Ook is hij een agogische professional, die mensen verwijst die tussen de wal en het schip vallen. Bij dit vraaggerichte werken past een sterke nadruk op de individuele sociaal makelaar en een bescheiden sociaal makelaarsorganisatie, die niet van hogerhand vernieuwingen afdwingt.

De conclusies van de gesprekstafels werden uiteindelijk weer in een volle zaal besproken. Daar klonk veelal hetzelfde geluid: sociaal makelaars blijven relevant, zorg dat ze goed kunnen blijven inspelen op de behoefte van de buurten zelf. De wijkraad Zuidwest zal met interesse blijven volgen welk beleid de gemeente met het oog op de nieuwe subsidieperiode de gemeente zal ontwikkelen ten aanzien van sociaal makelaars en sociaal makelaarsorganisaties.

Geef een reactie

Your email address will not be published.