Geschokt en verdrietig door overlijden Ben Verkroost

Astrid Breul en Ben Verkroost

Ben Verkroost en Astrid Breul (Kinderen van Transwijk) op kinderparadijs Egginkpleintje (Foto: Wineke van Muiswinkel)

In memoriam Ben Verkroost

Het is met ontzetting dat de Wijkraad Zuidwest kennis heeft genomen van het plotselinge overlijden van Ben Verkroost op 19 mei 2016, wijkadviseur Kanaleneiland/Transwijk op het wijkbureau Zuidwest. Voor de wijkraad is de realiteit hard dat deze levensgenieter met zijn enthousiasme en wijze levenslessen niet meer in ons midden is.

Het is al weer enige jaren geleden, dat Ben officieel de ambtelijke ondersteuner van de Wijkraad was. Vanaf het ontstaan van de Wijkraad is zijn ondersteuning van grote waarde geweest en is mede daardoor de Wijkraad uitgegroeid tot wat het nu is. Hij verzuchtte wel eens: “ik lijk wel een wijkraadslid.”

Als wijkadviseur was zijn taak een schakel te zijn tussen het wijkgebeuren en de gemeentelijke organisatie. Het was een taak die hem op het lijf geschreven was. Als de opdracht is niet te blijven hangen in wat niet kan, maar het zo te plooien dat het wel kan, was Ben hier een meester in. Vele projecten in de wijk kwamen zo door zijn actieve medewerking tot stand, zoals het speelpleintje Egginklaan, de uitbreiding monument Lomanlaan, buurtpreventieprojecten, en verschillende bewonersinitiatieven vanuit het leefbaarheidsfonds en recent nog initiatievenfonds. “En hij ging ook zonder probleem erop uit om, samen met burgers, ergens present te zijn, ook als hij daarvoor een dag lang in een kraampje in het park moest staan”, zoals Astrid, oud-voorzitter van de wijkraad, zich herinnert.

Na zijn tijd als wijkadviseur is hij uit het werk van de Wijkraad nooit weg geweest. Bij onze bezoeken op het wijkbureau kwamen wij hem niet alleen altijd tegen, maar was hij ook altijd aanwezig als geïnteresseerde gesprekspartner, met welke zaak wij ook bezig waren. Ben kende door langjarige ervaring de wijk door en door, en kon smakelijk vertellen over historische achtergronden van wat er nu onder bewoners gaande is. Door deze zelfde ervaring bekeek hij de handel en wandel van de wijkbewoners (en de gemeente!) vaak met een relativerende, en soms wat ironische blik. Maar dat matigde helemaal niet zijn enthousiasme als hij werd betrokken bij nieuwe initiatieven in de wijk of als het zaak was actieve bewoners te ondersteunen.

Daarbij was Ben een man, die gemakkelijk een goede verhouding met zijn gesprekspartners opbouwde en onderhield. Gesprekken met Ben laten bij de Wijkraad ook persoonlijk een prettige herinnering achter. Als mens stond hij snel voor anderen klaar, als die zijn advies of steun behoefden. Toen in Transwijk plotseling geen Kerstman beschikbaar was, kroop Ben gemakkelijk in die huid en werd het toch een onvergetelijke Kerst. Zelf was hij altijd optimistisch en vrolijk. Tegen een wijkraadsvoorzitter, die het even niet meer zag zitten, zei hij: “Meid, denk wel aan je eigen want gezondheid is toch het belangrijkste en geniet van het leven.” Wrang is, dat juist zijn gezondheid hem nu velde.

Velen heeft hij met deze houding aan zich verplicht.

Het moet voor zijn familie een grote klap zijn hun man en vader zo plotseling, en veel te jong, te moeten missen. Wij kunnen hen slechts de sterkte toewensen om dit verlies te dragen.

Namens bewoners en wijkraadsleden van zuidwest
Astrid van Maarseveen (oud-voorzitter wijkraad)
Wim van Vugt (bestuurslid wijkraad)

Voor persoonlijke condoleances is het adres www.meeleven.nl opengesteld. Brieven kunnen  gestuurd worden via het Wijkbureau Zuidwest, Al-Masoedilaan 188, 3526 GZ Utrecht.

Geef een reactie

Your email address will not be published.