Gezonde wijk hangt van vele factoren af

Zuidwest is een wijk, die er -alle factoren bijeen genomen- uitspringt als wijk met veel slechte gezondheid. Nu is gezondheid niet alleen een zaak van doktersbezoek en medicijnen, maar breder is de vraag hoe de omgeving van de wijk bijdraagt aan de gezondheid of beter: het welbevinden.

Daarom heeft de gemeente aan het RIVM opdracht gegeven dit voor de verschillende wijken uit te zoeken; en daarom was de Wijkraad naast enkele bewonerscomitees vertegenwoordigd in een focusgroep, die op 1 februari in het wijkbureau praatte over het welbevinden in zuidwest.

Ondanks de verschillende achtergrond van de deelnemers, die uit de verschillende deelwijken afkomstig waren, kwamen enkele zaken toch unaniem naar voren.
Opvallend was de klacht over de verkeersveiligheid in de wijk, te weinig aandacht voor het sturen van rijgedrag en duidelijkheid rond oversteekplaatsen. In het bijzonder werd gewezen op het gebrek aan voldoende invalidenplaatsen bij winkelcentra en gezondheidscentra.

Het schokte de aanwezigen, dat zuidwest -objectief gemeten- een wijk blijkt met heel weinig groen per inwoner, ondanks het zo duidelijk aanwezige en gewaardeerde Park Transwijk. Maar wie in Rivierenwijk woont zal dit wel begrijpen.
Over de stand van de luchtkwaliteit bestaan veel verschillende meningen. Gemiddelde cijfers komen niet altijd overeen met de beleving van concrete bewoners. En bij stevige westenwind kan het bestaan van de asfaltfabriek over het kanaal niemand ontgaan.

Het falen van de huisvuilverwijdering en daardoor veroorzaakte vervuiling was daarentegen weer een unanieme klacht.
Deze en andere gemaakte opmerkingen zullen door het RIVM verwerkt worden; dit voorjaar zal het instituut de gemeente per wijk aanbevelingen doen: wat moet met de meeste urgentie aangepakt worden.
Wijkregisseur Rik Kors was ook aanwezig en gaf het belang van de uitkomsten voor het wijkbureau aan: de wijkambities (het prioriteitenlijstje voor de gemeente in de wijk) moet in de aanloop naar 2018 weer tegen het licht gehouden worden, en ieder jaar moet voortaan een update worden gemaakt.

Geef een reactie

Your email address will not be published.