Nieuwsbrief januari 2017

Klik hier voor de html versie
Utrecht.nl/zuidwest
Nieuwsbrief Wijkbureau Zuidwest
Januari 2017

 

 Lex Casteelen

 

Gezicht van de wijk Lex Casteelen is 34 jaar getrouwd met José en heeft twee kinderen: Vera (22 jaar) en Raymond (19 jaar). Hij heeft 27 jaar lang in Kanaleneiland gewoond en woont sinds 7 jaar in Transwijk. Hij werkt bij PostNL en freelance. Daarnaast doet hij veel vrijwilligerswerk, waardoor hij de wijken goed kent. Zo was hij voorzitter van de bewonerscommissie voor de sloop en nieuwbouw van het centrumgebied As van Kanaleneiland en barman in het buurthuis in de Marco Pololaan. Momenteel is hij ondersteuner van Samen in de Stad (een sociaal netwerk waardoor senioren langer zelfstandig en prettig in de wijk kunnen blijven wonen), beheerder bij Multihouse Marshalllaan (waaar vrijwilligers in de wijk gratis kunnen werken, vergaderen en activiteiten organiseren) en lid van het comité Nationale Ouderendag. Ook organiseert hij het wijkspreekuur in Hart van Noord (op maandagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur) en is hij bezig met het opzetten van een wijkkrant. De krant zal vier keer per jaar verschijnen met nieuws uit de wijk en de activiteitenagenda zal elke maand verschijnen. De eerste valt naar verwachting in maart 2017 bij de bewoners op de mat. Fijne plekken in de wijk vindt hij de parkzone Amsterdam-Rijnkanaal en park Transwijk: een oase van rust midden in de bruisende stad. Ook wordt hij erg enthousiast van de spelende kinderen bij het Cruyff Court. Verder is Lex erg enthousiast over de activiteiten van het Jongeren Cultuurhuis. Hier gebeuren geweldige dingen, waaronder het opzetten van gesprekken tussen jongeren en ouderen voor meer begripsvorming. Lex denkt dat Kanaleneiland weer een goede middenstandswijk kan worden, mede door de komst van studenten. Ook renovatie trekt andere burgers aan, wat zorgt voor meer financiële draagkracht en variatie op cultureel en sociaal vlak. De grootste kracht van de wijk is het hoogste percentage vrijwilligers van de stad. Dit is goed voor de ondersteuning en activering van bewoners. Met minder regelgeving en meer ruimte kan hier volgens hem nog een enorme groei in gemaakt worden.

Geen betaald parkeren bij de Aziëlaan Van 18 november tot en met 11 december 2016 hield de gemeente een internetpeiling over betaald parkeren in een deel van de Aziëlaan. 62% van de bewoners stemde tegen invoering van betaald parkeren. Dit betekent dat parkeren hier gratis blijft. De resultaten van de internetpeiling kunt u vinden op www.utrecht.nl/azielaan.

Koning in de wijk Koning Willem-Alexander heeft op 16 december 2016 in Kanaleneiland gesproken met vluchtelingen die vrijwilligerswerk doen buiten het asielzoekerscentrum via het project Aan de Slag van Pharos. De koning sprak ook met organisaties bij wie de vluchtelingen vrijwilligerswerk doen. Ook burgemeester Jan van Zanen was bij het bezoek aanwezig.

Voetbaltoernooi

Voetbaltoernooi jeugd Rivierenwijk, Politie, JoU en AJ Utrecht Op 22 december 2016 werd de tweede editie van het voetbaltoernooi voor de jeugd van Rivierenwijk, Politie, Jongerenwerk Utrecht (JoU) en nieuwkomer Actieve Jongeren Utrecht (AJ Utrecht) gehouden. Het was wederom een daverend succes! Vorig jaar was de politie de winnaar van het toernooi. De jeugd wilde dit jaar een revanche, maar weer kwam de politie als winnaar uit de bus. Daarna volgde een mooi toernooi van gemengde teams. Schitterend om te zien hoe veelal ontwijkend gedrag van buiten op straat richting politie werd omgebogen tot samenspel in de zaal. De wijkagenten zijn trots op deze samenwerking met alle partners en de gecreëerde verbinding.

Fotograaf: Marnix Schmidt

Fotograaf: Marnix Schmidt

 

Handhavers met nieuw uniform het nieuwe jaar in De handhavers van de gemeente Utrecht dragen sinds 11 januari 2017 een nieuw uniform. Het nieuwe model past beter bij deze tijd, het draagcomfort is beter en draagt bij aan de herkenbaarheid op straat. Utrecht volgt met het nieuwe uniform het advies op van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor één model voor alle gemeentelijke handhavers in Nederland. Mensen kunnen de handhavers zo overal makkelijk herkennen. Het nieuwe model bestaat uit sportieve broek en jas, trui en poloshirts, en pet. De kleuren zijn frisblauw/donkerblauw (boa’s) en grijs/donkerblauw (toezichthouders). Op dit moment werken er zo’n 150 handhavers in de stad Utrecht. Zij zijn zichtbaar in alle wijken en krijgen steeds meer taken. Zo werken zij sinds deze maand 24/7 om de stad leefbaar, veilig, schoon en bereikbaar te houden. Denk aan het vuurwerkteam tijdens oud en nieuw en aan het flexibele toezicht om woninginbraak, autokraak, fietsendiefstal en vervuiling tegen te gaan. De wijkboa’s zorgen voor de contacten met de veiligheidspartners in de wijk. De groep handhavers bestaat uit buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en toezichthouders. De boa’s zijn beëidigd en dragen een boa-insigne. Zij hebben opsporingsbevoegdheid, mogen identiteiten controleren, strafbare feiten opsporen en personen aanhouden. De toezichthouders hebben een taak bij het handhaven op fietsparkeren en onjuist aanbieden van afval en geven voorlichting aan inwoners om inbraak en autokraak te voorkomen. Bent u nieuwsgierig naar het werk van de handhavers? Spreek ze gerust aan op straat!

Inloopbijeenkomst busbaan Transwijk op 19 januari Op donderdag 19 januari 2017 zijn de gemeente en aannemer aanwezig in Winkelcentrum Kanaleneiland (bij de ingang van het winkelcentrum aan de kant van de Albert Heijn) van 17:00 tot 21:00 uur voor toelichting op de werkzaamheden en de overlast of om uw vragen te beantwoorden.

Wijkspreekuur Zuidwest op 23 januari Wilt u wethouder Jansen spreken? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 030 of via zuidwest@utrecht.nl. Het spreekuur is op maandag 23 januari 2017 van 17:30 tot 18:30 uur in De Nieuwe Jutter, Amerhof 66.

Sneeuwbal Winterfestival op 28 januari Op zaterdag 28 januari 2017 vindt het Sneeuwbal Winterfestival plaats in Park Transwijk van 14:00 tot 23:00 uur. Meer informatie over evenementen staat hier.

Ernstige verkeersoverlast vanaf 1 februari Op 1 februari 2017 start Eneco met het verleggen van de transportleiding voor de stadsverwarming voor de aanleg van de busbaan Transwijk. Tussen 1 februari en eind september 2017 wordt deze hoofdleiding verlegd tussen het 5 Meiplein en het Anne Frankplein. De eerste fase van het werk duurt ongeveer drie maanden, van 1 februari tot 1 mei 2017. In deze periode moet u rekening houden met ernstige verkeersoverlast. Om de werkzaamheden op 1 februari 2017 te kunnen starten, moet de aannemer vanaf 23 januari 2017 voorbereidende werkzaamheden uitvoeren, zoals het aanpassen en verplaatsen van stoplichten. Hiervoor is de hinder voor bewoners en het verkeer naar verwachting beperkt. Actuele informatie over de Busbaan Transwijk en werkzaamheden kunt u hier vinden.

Starters4Communities Starters4Communities biedt een praktijkgericht trainingsprogramma in sociaal ondernemerschap en bewonersgestuurde wijkontwikkeling. Tijdens het programma werkt een groep gedreven starters op de arbeidsmarkt aan opdrachten van sociaal ondernemende wijkinitiatieven. Starters4Communities biedt de kennis, tools en netwerken waarmee starters en initiatiefnemers direct aan de slag gaan binnen een afgebakend vraagstuk. De initiatieven willen hun impact, bereik en/of financiële duurzaamheid versterken. Inmiddels heeft Starters4Communities ruim dertig initiatieven uit Utrecht succesvol verder gebracht. Halverwege februari 2017 start een nieuw programma en daarvoor kunnen weer zes initiatieven ondersteund worden. Lees hier verder.

Nieuwe locatie Huis van Vrede De nieuwe locatie van Huis van Vrede is Trumanlaan 70-72. Bekijk hier een filmpje van U in de Wijk dat vorige maand is opgenomen bij de nieuwe locatie.

Update kaart met initiatieven

Goed nieuws! De update van de initiatieven op de kaart op www.utrecht.nl/initiatief is klaar. Vaak met foto’s en handige links! Goed om te weten: de initiatieven die in 2016 een bijdrage ontvingen uit het Initiatievenfonds zijn nog niet allemaal verwerkt. Die worden zo snel mogelijk geplaatst.

Het Initiatievenfonds ontwikkelt door Het Initiatievenfonds is veelbelovend gestart: sinds medio 2015 zijn meer dan duizend grote en kleine initiatieven ondersteund. Met het fonds ondersteunt de gemeente mensen die zich vrijwillig inzetten voor elkaar, de buurt, de wijk of onze stad. Na anderhalf jaar ervaring met het Initiatievenfonds is in kaart gebracht wat goed gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. Eind 2016 is het functioneren van het Initiatievenfonds geëvalueerd. We willen het indienen van een aanvraag makkelijker maken. Ook zijn een paar veranderingen aangebracht in de regels voor de toewijzing van de aanvragen. Zo zal er bijvoorbeeld geen financiële bijdrage meer verstrekt worden aan eten en drinken bij straat- en buurtfeesten. Bij aanvragen die betrekking hebben op verkeersmaatregelen of aanpassingen in de openbare ruimte vervalt de eis van een eigen bijdrage. Het organiseren van draagvlak van omwonenden wordt in deze gevallen gezien als voldoende eigen inzet. De aangepast beleidsregel is te vinden op de pagina van het Initiatievenfonds. De raadsbrieven zijn hier te lezen.

Kleine beurs? Armoedecoalitie: Er zijn veel voorzieningen en regelingen voor mensen met een kleine beurs. Een overzicht van adressen, tips en andere relevante informatie is te vinden op de website van de Armoedecoalitie.

Start cursus Grip op Financiën: In de gratis cursus Grip op Financiën leren deelnemers in vijf lessen hoe ze beter kunnen rondkomen met hun inkomen. Cursisten krijgen bespaartips en informatie over financiële regelingen zoals de U-Pas en inkomenstoeslagen. U-Centraal start woensdagochtend 25 januari 2017 van 10:00 tot 12:00 uur met de serie van vijf wekelijkse lessen in de binnenstad. De komende maanden wordt dezelfde cursus ook gegeven in Overvecht, Kanaleneiland en Vleuten. Meer informatie of aanmelden? Ga naar www.u-centraal.nl/grip of bel naar 06-10781154.

Meer aandacht voor verkeersveiligheid De gemeente versnelt projecten die gericht zijn op het verbeteren van de verkeersveiligheid in de stad. We hebben voor elke wijk gekeken welke projecten het belangrijkst zijn. Die projecten gaan we als eerste uitvoeren of de uitvoering ervan versnellen. In Zuidwest gaat het om het kruispunt Vasco da Gamalaan & Livingstonelaan en het inventariseren van 30 km/u-gebieden. Kijk ook op Meer aandacht voor verkeersveiligheid.

Wijkraad Zuidwest werkt voor de wijk Zoals alle wijken heeft ook Zuidwest een wijkraad, die de gemeente adviseert vanuit het perspectief van de wijk. Daarnaast is er maandelijks een openbare vergadering. Op www.wijkraadzuidwest.nl is te zien wat de wijkraad doet, wie er in zitten en wat er in de wijk gaande is.  Wie woont of werkt in Zuidwest kan wijkraadslid worden. Geïnteresseerd? Mail eens naar info@wijkraadzuidwest.nl en voorzitter Jaap Berend Bakker is graag bereid van gedachten te wisselen over of lidmaatschap iets is!

Gemeente Utrecht · Al-Masoedilaan 188 · Postbus 8395 · 3503 RK Utrecht · 14 030 · zuidwest@utrecht.nl ·   ·
Inschrijven

Uitschrijven