Nieuwsbrief juni 2017

 

Klik hier voor de html versie

Gemeente Utrecht logos

Gele balk

Nieuwsbrief Wijkbureau Zuidwest
Juni 2017

SamenSchoon.jpg

Samen Schoon Kanaleneiland en Transwijk
Verschillende bewoners hebben meegedacht over het schoon houden van de wijk. Hiervoor is ook een inloopavond georganiseerd waar bewoners in gesprek konden gaan met verschillende gemeentelijke afdelingen en andere organisaties, zoals woningcorporaties en het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).
De reacties zijn meegenomen in een plan met nieuwe acties om Kanaleneiland en Transwijk samen met bewoners schoon te houden. Zoals de inzet van afvalcoaches in Kanaleneiland, voorlichting over bestrijding van ongedierte, een onderzoek naar het tegengaan van etensresten op de grond en de start van een broodvergistingsproject. Daarnaast zetten we onverminderd in op de bestrijding van zwerfvuil naast ondergrondse containers, tegengaan van volle, verstopte, kapotte ondergrondse containers en het ondersteunen van schoonmaakacties in de wijk. Benieuwd naar alle acties? Meer informatie >>


Krijgen fietsers een tunnel onder de nieuwe busbaan Dichterswijk?
Afgelopen mei heeft de gemeente het plan voor de busbaan in de Dichterswijk openbaar gemaakt. Deze busbaan loopt aan de zuidkant van de Jaarbeurs naar het Centraal Station, langs de Tellegenlaan. Die heeft nu een rijbaan voor auto

’s en een fietspad, daar komen een busbaan en een fietspad bij. Langs het Merwedekanaal (de Kanaalweg) loopt de regionale doorfietsroute van Nieuwegein naar Breukelen. De gemeente heeft plannen om een tunnel aan te leggen die onder de busbaan doorgaat, zodat fietsers langs het kanaal ongestoord kunnen doorfietsen. Maar om kosten te besparen is er ook een alternatief met alleen verkeerslichten. Meer informatie vindt u op de website.


Informatieavond Holland Casino 30 mei
Op dinsdag 30 mei was in het van der Valkhotel een informatieavond over de mogelijke verhuizing van Holland Casino naar de Winthontlaan. De gemeente en ontwikkelaar Onis Vastgoed lichtten daar de stedenbouwkundige uitgangspunten voor het ontwerp, het vervolgproces en een schetsontwerp toe. Er kwamen vooral ondernemers van de omliggende bedrijven naar de avond. Zij stelden onder meer vragen over de ontsluiting van het gebiedje, het parkeren en de bouwhoogte (30 meter op het hoogste punt). Het toekomstige Casino krijgt horeca met een terras, wat zal bijdragen aan de levendigheid op dit stukje bedrijventerrein. Het College besluit voor de zomer over de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de vestiging van het Casino. Hierna wordt een ontwerp bestemmingsplan gemaakt waarover in het najaar inspraak plaats vindt.


Foto expo Shout out.jpg

Foto-expo Shout Out in Stadhuis
Op vrijdag 9 juni vond de opening plaats van de foto-expositie ‘Shout Out!’ van de Utrechtse fotograaf Marel Rödel in het Stadhuis Utrecht. Deze tentoonstelling is opgezet naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland en geeft een uniek kijkje in de levens van drie Utrechtse jongeren.


Wijkwijzer
Bent u benieuwd naar cijfers over uw wijk of buurt? Neem dan een kijkje in de nieuwe WijkWijzer 2017. Hier vindt u cijfers als het aantal woningen, banen en inwoners per wijk. Ook kunt u opzoeken hoe de tevredenheid is over de buurt, de openbare ruimte, veiligheid en bijvoorbeeld het aantal parkeerplekken. Heeft u vragen over bepaalde wijkcijfers of ontwikkelingen? Neem dan contact op met het wijkbureau Zuidwest, zuidwest@utrecht.nl of 030 – 286 000.


Mooi weer? Let op uw spullen!
Bij mooi weer bent u helaas niet de enige die daarvan geniet. We zien dan een toename van insluipingen. Ramen en deuren staan vaker open, zonder dat daar altijd toezicht op is. Een insluiper kan dan snel zijn slag slaan. Ziet u een verdacht persoon bij huizen rondkijken, bel dan gelijk 112!
Lees meer >>


Korting voor inbraakwerende maatregelen
De woningbouwcorporaties vragen samen met de gemeente en politie aandacht voor het voorkomen van woninginbraken. Huurders die zelf maatregelen willen nemen, kunnen 33% korting krijgen voor inbraakwerende maatregelen. Heeft u een koopwoning? Deze kunt u laten beveiligen volgens de eisen van het PKVW. U kunt hiervoor in aanmerking komen voor een subsidie van de gemeente.
Lees meer >>


InitiatievenfondsEen bijdrage uit het Initiatievenfonds? Zo werkt dat!
Werkt u aan een plan voor uw buurt of wijk en kunt u wel een bijdrage gebruiken? Misschien dat het initiatievenfonds u kan ondersteunen. Het initiatievenfonds is voor grote en kleine initiatieven in Utrecht. We willen zo meer mensen aanmoedigen om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de buurt of wijk. U kunt online een aanvraag doen, maar sinds kort is er ook de mogelijkheid een papieren formulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij het wijkbureau.


vakantie.png

De medewerkers van Wijkbureau Zuidwest wensen u een zonnige vakantie toe.

Volg ons Utrecht op Facebook Utrecht op Twitter Utrecht verbindt
Deel deze nieuwsbrief  
Utrecht op Facebook Utrecht op Twitter

Inschrijven

Uitschrijven