Vervolg Stadsgesprek Merwedekanaalzone

Eerder bezocht de wijkraad al op 21 maart een stadsgesprek over de toekomst Merwedekanaalzone en deed hiervan verslag. Op 19 april was er alweer een nieuwe bijeenkomst in De Stadstuin, een locatie liggend in het betreffende gebied dat de komende jaren ingrijpend zal gaan veranderen. Tussen de tippelaars op de Europalaan door begaven ambtenaars, politici, ontwikkelaars, ondernemers, wijkbewoners en andere geïnteresseerden zich naar een goedbezochte (ca. 70 man) bijeenkomst in hippe industriële sfeer.

De avond begon met een korte plenaire update door stedenbouwkundig architect Marco Broekman, landbouwarchitect Martin Knuijt en architect Robert Winkel, zodat het langzaam een beetje duidelijk werd wat het kader voor de discussie is, hoewel een hoop knopen nog steeds niet doorgehakt zijn. Zo kan de hoogte van de toekomstige gebouwen nog flink variëren. In ieder geval wil men de toehoorders het idee geven dat er over alles goed nagedacht wordt, zoals de lichtinval, het groen en de verkeersafwikkeling.

Al vrij vlug worden de aanwezigen aangemoedigd om de discussie decentraal in themagroepjes van 15-20 man voort te zetten. De thema’s zijn: Wonen 1 (dichtheid), Wonen 2 (Park), Mobiliteit en Voorzieningen. Er zijn twee rondes, zodat iedereen twee groepjes van keuze kan bijwonen. In de groepjes zijn de gesprekken open en positief. De discussies hebben vooral een brainstormend karakter, waarbij de aanwezige ambtenaren het draagvlak voor hun eigen ideeën kunnen testen en tegelijk aan cherry picking kunnen doen met goede alternatieven van de aanwezigen. Omdat ieder thema twee keer behandeld wordt, kan een discussie in theorie twee keer een heel andere kant op gaan.

Uiteindelijk worden alle ideeën en wensen van de acht groepsdiscussies op borden verzameld. Enkele tendensen zijn dan wel zichtbaar: de meeste aanwezigen willen een buurt met afwisselende bebouwing, kleinschalige voorzieningen (ook een school en sport), veel groen, zon en water in de wijk, horeca en cultuur. Weinig auto’s in de straat, maar de auto wel op loopafstand (ondergronds of een snelle verbinding met het transferium). Park Transwijk kan beter benut worden en de verbinding met de Merwedekanaalzone moet goed zijn, hoewel de tussenliggende Europalaan waarschijnlijk wel nodig blijft als verkeersader en een mogelijk nog belangrijkere OV-functie gaat krijgen.

Aan de gemeente is nu om aan alle geuite wensen zo goed mogelijk tegemoet te komen en ook te verzekeren dat er geen wensen van andere belanghebbenden over het hoofd gezien worden. De Wijkraad blijft het verdere proces met interesse volgen.

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Your email address will not be published.