Werkzaamheden Busbaan Transwijk van start

Op 22 dec. was de Wijkraad vertegenwoordigd in winkelcentrum Kanaleneiland, waar van 19.00 uur tot 22.00 uur informatiestands konden worden bezocht over de start van de werkzaamheden aan de Busbaan Transwijk. Begin januari wordt begonnen met de kap of het verplaatsen/opslaan van bomen. Voor de uitleg en het stellen van vragen waren mensen van de gemeente en de aannemer aanwezig.
Er was ter informatie over deze bijeenkomst een Wijkbericht uitgegaan. Ook werd verteld dat men b.v. naar het woonzorgcentrum Parc Transwijk was geweest, om o.a. de wat oudere mensen daar van het één en ander op de hoogte te brengen. Men heeft dus geprobeerd zoveel mogelijk mensen te bereiken en hier is de Wijkraad wel blij mee.
De uitgewerkte plannen van de gemeente en de aannemer lieten zien hoe het uiteindelijk zal gaan worden en hoe men bepaalde dingen zal gaan doen. Belangrijk hierbij:

  • het aantal bomen; uiteindelijk worden het er meer als nu.
  • verleggen kabels en leidingen, zoals stadsverwarming.
  • hoe gaan de 4 kruisingen eruit zien, Marco Pololaan/Churchillaan, 5-Meiplein, Lomanlaan/KoninginWilhelminalaan, Anne Frankplein.
  • de aanleg van de busbaan zelf.

De busbaan komt te lopen in het midden van de Koningin Wilhelminalaan, waar nu de kabels en leidingen liggen. Deze zullen eerst in zuidelijke richting moeten worden verplaatst. De aannemer heeft hiervoor een plan gemaakt, om dit te realiseren. Hiermee wordt eind januari ’17 gestart. Men begint met het 5-Meiplein (duur 3 maanden) en de verkeersstromen zullen daarbij gaan veranderen. Waarbij men rekening heeft gehouden om de overlast, die dit zal veroorzaken, zoveel mogelijk te beperken. Na het verleggen van alle kabels en leidingen vanuit het midden van de Koningin Wilhelminalaan kan men beginnen met de aanleg van de busbaan en de onderdoorgangen bij het 5-Meiplein en het Anne Frankplein. Deze werkzaamheden duren van oktober ’17 tot oktober ‘19 .
Voor uitgebreidere informatie zie utrecht.nl/busbaantranswijk.

 

Geef een reactie

Your email address will not be published.