Wijkraad aanwezig bij inloopavond Van Zijstweg

Om de bewoners van met name Veilinghaven maar ook omliggende buurten te informeren en te horen over de toekomst van de Van Zijstweg had de gemeente op 7 december op het stadskantoor een inloopavond georganiseerd. Gedurende drie uur (17:00-20:00) konden geïnteresseerden op elk moment binnenlopen en een rondgang maken langs uitgestalde borden met afbeeldingen van de beoogde stadsarchitectuur. Bij deze borden stonden ambtenaren van de gemeente om op verschillende onderwerpen in gesprek te gaan. De aanloop op deze avond liep constant door met een paar mensen tegelijk, maar volgens een aanwezige bewoner haalde de opkomst het niet met een inspraak-/informatieavond die eerder gehouden was in de Jaarbeurs.

Het was duidelijk dat de gemeente de inloopavond zag als een kans om rechtstreeks met betrokken bewoners te spreken, nadat de samenwerking met het Comité Van Zijstweg eerder niet helemaal naar tevredenheid van het Comité was beëindigd. Grote lijnen van de aanbevelingen van het Comité zijn wel overgenomen, zoals een middenligging van de busbaan, een dertigkilometerzone, behoud van de hovenierswoning, 2-richtingen fietspad aan de noordkant en behoud Nelson Mandelabrug. Er bleven echter wat, volgens de gemeente, kleine punten over waarover men het niet eens was en waarover men nog wel geluiden van individuele bewoners wilde horen, zoals of de buurt wel of niet afgesloten dient te worden voor auto’s van de kant van de Van Zijstweg of wel/geen stoplichten.

De gemeente heeft op deze avond wellicht weer wat nieuwe bewoners gesproken en nieuwe argumenten gehoord, al was er dus geen centrale discussie en was de opkomst bescheiden waardoor het de vraag is of het doel dat de gemeente voor ogen had met deze avond om ook meer te weten te komen over het draagvlak voor de gekozen oplossingen, gehaald is. De wijkraad betreurt dat gemeente en Comité het oneens zijn gebleven over een aantal zaken, maar ziet dat op veel punten ook wel rekening is gehouden met de wensen van de bewoners en zal het verdere proces met interesse blijven volgen.

Geef een reactie

Your email address will not be published.