Wijkraad vraagt aandacht voor vuil rond containers

vuilcontainersDe Wijkraad heeft in een advies aan het College van B & W aandacht gevraagd voor de nog steeds gebruikelijke opstapeling van afval rond de vuilcontainers. De gewenningsperiode is nu wel voorbij, stelt de wijkraad.
Bewoners ergeren zich aan het vuil, dat niet alleen een slecht gezicht geeft, maar ook ongedierte aantrekt en soms stinkt.

De Wijkraad vraagt de gemeente daadkrachtiger op te treden, met name op de volgende terreinen:
betere handhaving (soms zijn adressen op het vuil zichtbaar), sneller weghaalbeleid met name tegen het weekend, en goedkoper aanschaf van extra passen (voor als er meer bewoners in 1 flat wonen).
Ook vraagt de Wijkraad zich af, of de huidige papiercontainers wel geschikt zijn voor het grote kartonafval, dat door internetwinkelen steeds maar toeneemt.

WvV 14-11-16

Geef een reactie

Your email address will not be published.