Wijkwethouder bezoekt Wijkraadvergadering

Op 23 november vond weer het halfjaarlijks overleg plaats tussen de wijkraad en wijkwethouder Paulus Jansen, in een van de openbare vergaderingen van de wijkraad.
Punten, waar langer bij werd stilgestaan, waren de toekomst van het Kruisvaartkwartier en van speeltuin Anansi in Kanaleneiland-noord.

De wethouder schetste de ingewikkelde loop van de planvorming over het Kruisvaartkwartier, een stuk grond tussen Dichterswijk en de NS-sporen. Opdracht van de gemeenteraad is nu dit terrein te bestemmen voor woningbouw, meer verdicht dan aanvankelijk gepland.
Het belooft een aantrekkelijke locatie te zijn voor beleggers, en daarom moet goed gekeken worden naar de andere functies, die een stadswijk aantrekkelijk maken. Het verheugde de wijkraad te horen, dat in de plannen een bedrag voor voorzieningen wordt ingecalculeerd, te denken valt aan onderwijs, horeca of winkels. De wijkraad zal hier alert op zijn, maar zonder concreet bebouwingsplan is er nog moeilijk over te praten. Wel herinnerde de wijkraad de wethouder eraan, dat de wijkraad steeds positief heeft gestaan tegenover het plan in de vrij versteende Dichterswijk een keten van groene plekken te creëren. Daar zal in het Kruisvaartkwartier ook ruimte voor moeten zijn. Ook vroeg de wijkraad alvast aandacht voor de bereikbaarheid van de nieuwe sub-wijk, kijkend naar alle verkeersplannen voor het stationsgebied.

Anansi is een van de speeltuinen in Utrecht, die de gemeente in handen van de bewoners wil geven. In zijn algemeenheid vindt de wijkraad dat een goed plan, maar er moet wel gekeken worden of de desbetreffende buurt dat eigen beheer kan opbrengen. Kijkend vanuit de wijk adviseert de wijkraad de huidige beheersvorm van Anansi ongewijzigd te laten. Kanaleneiland-Noord is een gecompliceerde wijk, waar een succesvolle benadering van de jeugd het moet hebben van een gerichte benadering door samenwerkende instanties en organisaties. Daar moeten vrijwilligers niet mee opgezadeld worden, maar moeten professionals het beheer vorm geven.
De wijkraad zond het College van B en W hierover inmiddels ook een advies.

Geef een reactie

Your email address will not be published.