Zijn bewoners nu aan zet?

22 februari heeft het college van B en W, op uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad, de nota “Al doende vernieuwen” vastgesteld. Hierin worden allerlei geheel nieuwe wegen voorgesteld om samen met bewoners de ontwikkeling in de wijken aan te pakken. In elke wijk wordt een proef genomen met een project, en in zuidwest is gekozen voor het “Rondje Stadseiland”: wat doen we met de 11 km lange strook langs de boorden van Amsterdam-Rijnkanaal en Merwedekanaal?

Dezelfde dag al was dit plan een punt van levendige discussie in de wijkraadsbijeenkomst tussen wijkraadsleden, betrokken ambtenaren en een aantal bewoners.
Gemeentelijk projectleider Adrienne Kuin liep de 11 km met de aanwezigen door: waar was al een mooie zone gerealiseerd, waar moet nog veel veranderen, wat zijn de prioritaire gebieden?

Er zijn door de gemeente al leuke plannen bedacht en in “impressies” op papier gezet, maar wat willen de bewoners nu zelf?
In de nota “Al doende vernieuwen” staat, dat de wijkraad een actieve adviesrol in het proces moet spelen, liefst al van het begin af aan. Natuurlijk zal voor de wijkraad vooral van belang zijn creatieve ideeen aan te dragen hoe verschillende groepen bewoners bij de plannen te betrekken, ook degenen, die we niet al regelmatig op inspraakavondjes zien verschijnen. Een ingewikkelde taak: succes niet bij voorbaat verzekerd, maar het proberen meer dan waard.

Er gaat nu gepraat worden hoe we een en ander concreet moeten maken. Wees dus niet verbaasd, als er het komende jaar post in de bus of op de mail komt over het “Rondje Stadseiland”. En bent u al lid van een bewonersgroep, die graag mee wil praten: meld u bij de wijkraad: info@wijkraadzuidwest.nl.
Voor de wijkraad is zo’n project ook een extra belasting. Daarom is, in ieder geval voor de duur van dit project, het bestuur uitgebreid met de wijkraadsleden Pieter Koning en Ouafa Lamchachti.

Geef een reactie

Your email address will not be published.